• Tom Kosmo, Hiding place

    Tom Kosmo - Wilderless - 10.11.2018 - 6.01.2019

  • Høsten 2018: Kunstomvisingar for demente med følgjeperson

  • Utvalde verk frå Griegsamlingen