• Lisa Him-Jensen - Vannskudd - 29.09 - 28.10

  • Høsten 2018: Kunstomvisingar for demente med følgjeperson

  • Utvalde verk frå Griegsamlingen